Je bekijkt nu Zie jij door de bomen het voedselbos?

Zie jij door de bomen het voedselbos?

Wat is een voedselbos?

Voor mij is een voedselbos een landschap, terrein of tuin waar landbouw, natuur en recreatie bij elkaar komen, gericht op voedselproductie en andere voor de mens bruikbare producten. Afhankelijk van het doel van een voedselbos is één van deze functies leidend.

De omschrijving van Stichting Voedselbosbouw Nederland sluit nauw aan bij mijn definitie van een voedselbos:
“Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met als doel voedsel te produceren.”

Het bevat 3 elementen:

  1. Een voedselbos is door mensen ontworpen
  2. Een voedselbos wordt gedomineerd door meerjarige gewassen
  3. Een voedselbos benut ecologische principes van een natuurlijk bos


Een goed functionerend voedselbos heeft daarbij een aantal belangrijke kenmerken:

  • Een voedselbos bestaat uit minimaal 4 vegetatielagen
  • Eén van de vegetatie lagen in een voedselbos is de kruinlaag en/of lage bomenlaag
  • Een voedselbos heeft een rijk bosbodemleven
  • Een voedselbos heeft een hoge biodiversiteit

Hoe bereik je dit?

Bij het ontwerp van een voedselbos wordt rekening gehouden met vele omgevingsfactoren, zoals overheersende windrichting, grondsoort en huidige bodemvruchtbaarheid, gemiddelde neerslag en lichtinval, aantal zonuren en gemiddelde omgevingstemperatuur. Maar ook wat zijn de habitats, leefomgeving van specifieke planten en dieren die een belangrijke bedrage leveren aan het voedselbos.

Zo’n bos komt je natuurlijk niet aanwaaien

Je kunt bij me aankloppen voor advies over eetbare tuinen, eetbare bedrijfsterreinen en agrarische voedselbossen. Ik help bedrijven, boeren en particulieren om hun omgeving toekomstbestendig, duurzaam, eetbaar en mooier te maken. Neem gerust contact met me op.

Voor Particulieren: Klik hier
Voor Bedrijven: Klik hier
Voor Boeren: Klik hier